Das Spectrum

About

Das Spectrum (2011-2017) was een kunstinitatief en atelier- pand in de Utrechtse wijk Over-vecht. Naast een twintigtal ateliers werden er door wissel-ende initiatoren vormgegeven aan een publiek programma. Hieruit ontstonden o.a. exposities, discussie- & filmavonden, performances, een Artist in Residence en samenwerkingen met andere kunstinitiatieven en instellingen. Centraal aan Das Spectrum was de gemeenschap-pelijke ruimte, waar samen werd gegeten, gedronken en gediscussieerd. Als een soort informele leerschool voor het uitwisselen van kennis, ervaring, netwerk, etc.

 

Al deze elementen, ontstaan vanuit een groep gemotiveerde jonge kunstenaars, vormden samen de basis voor een collectieve energie, in en rond het pand. Deze energie diende op haar beurt weer als voeding voor de individuele atelier- praktijk van de betrokken kunstenaars.

 

In 2017 moest Das Spectrum echter haar pand verlaten om plaats te maken voor nieuwbouw, waarna het helaas geen nieuw onderkomen heeft kunnen vinden. Das Spectrum bestaat wel voort als Stichting & Platform voor kunstinitiatieven in Utrecht. Momenteel wordt met een nieuw bestuur nagedacht over de verdere ontwikkeling hiervan.

 

(Wil je hier meer over weten, stuur dan een bericht naar info@dasspectrum.org)

 

 

 

 

 

http://www.dasspectrum.org/