Das Spectrum

Das Spectrum is een kunstenaarsinitiatief en ateliergebouw in de Utrechtse wijk Overvecht, waar geëxperimenteerd kan worden met eigenzinnige, dynamische vormen van kunstproductie en presentatie, en waarbij ontmoetingen tussen toegewijde kunstenaars uit binnen- en buitenland een centrale rol inneemt. Vanuit de (individuele beroepspraktijk van de) in het gebouw werkzame kunstenaars worden er regelmatig tentoonstellingen, sprekers- en filmavonden georganiseerd.


Vanaf 2015 tot heden ligt de basis van het publieke programma in het gastatelier, waarvoor (jonge) kunstenaars uitgenodigd worden voor een werkperiode. De doorstroom van gastkunstenaars levert een waardevolle bijdrage aan de dynamiek in het gebouw en geeft input aan een experimenteel programma van evenementen en exposities.

 

In 2016 en 2017 ontvangt Das Spectrum een werkbijdrage van het Mondriaanfonds ter ondersteuning van de programmering.

 

http://www.dasspectrum.org/