maandag 1 augustus 2016 - vrijdag 30 september 2016

AIR//Voormalig Resident: Remy Neumann

Remy Neumann (Nederland)

Lichamelijkheid komt in alle aspecten van het werk van Remy Neumann terug. De onderwerpen in zijn werk spelen met de cyclus van leven en dood, waarbij het lichaam in verschillende vormen van groei en verval een plek krijgt in de schilderijen. Daarbij speelt de stoffelijkheid van zowel de inhoud als de drager een belangrijke rol. Als drager gebruikt hij meestal restmateriaal dat zorgvuldig is geselecteerd op basis van tactiele kwaliteiten. Zo worden sporen van een eerder leven ingelijfd in het schilderij. Dan is er nog de actie van het schilderen zelf, een ritme van bewegingen waarbij de kunstenaar zich op een fysieke manier tot het onderwerp moet verhouden.

 

Remyneumann.com

 

http://www.dasspectrum.org/