zondag 3 september 2017 - zondag 31 december 2017

De Enter Sculptuur Movement

Een rondreizend tentoonstellingsproject door Jop Vissers Vorstenbosch

De Enter Sculptuur Movement – Een project van Jop Vissers Vorstenbosch

 

In zijn beeldende werk is Jop Vissers Vorstenbosch steeds op zoek naar nieuwe presentatiemethodes voor de schilderkunst. Om het conventionele kijkgedrag te doorbreken, presenteert hij zijn schilderijen opdringerig. Eerder door middel van architectonische constructies die het werk omlijsten en de toeschouwer tot een fysieke beweging dwingen. En sinds zijn reis naar de failliet industrie stad Detroit, integreert hij geschilderde voorstellingen van woeste zeetaferelen en mega XL-bierkratten in fel verlichte reclamelichtbakken.

 

Na bijna zes jaar en meer dan 100 tentoonstellingen en events beëindigt Das Spectrum per september haar activiteiten op de huidige locatie in Overvecht. Het kunstenaarsinitiatief en ateliergebouw in het voormalige pand van uitgeverij Het Spectrum zal plaats moeten maken voor nieuwbouw. Met een aantal nieuwe projecten in de koker en na een intensieve zoektocht naar nieuwe huisvesting gaat Das Spectrum vooralsnog een nomadisch bestaan tegemoet.

 

Met de beëindiging van Das Spectrum als uitvalsbasis, breekt voor Jop Vissers Vorstenbosch een nomadische periode aan, waarin er niet gewerkt kan worden. Om te voorkomen dat zijn artistieke praktijk stil komt te staan én om aandacht te vragen voor de zoektocht naar een nieuwe werkruimte, verheft Vissers Vorstenbosch zijn verhuizingperiode tot een podium voor de presentatie van zijn beeldende werk. Gemonteerd op een bakfiets of op het dak van zijn busje, zullen zijn schilderkunstige reclamelichtbakken met 'symbolen voor stedelijke romantiek' steeds op andere plaatsen in de stad de aandacht op eisen.

‘De Enter Sculptuur Movement’ is een rondreizend tentoonstellingsproject, te zien op wisselende locaties in de openbare ruimte in Utrecht. Met de mentaliteit van een stadspiraat gaat Vissers Vorstenbosch op zoek naar die plekken waar het (kunst)gras het groenst is. Een beweging waarvoor de straat en stad als context dient, de achterban wordt aangesproken en de samenwerking met andere kunstenaars en kunstinitiatieven wordt aangegaan, of door hem wordt opgelegd.

In het kader van dit project realiseert Jop Vissers Vorstenbosch een nieuw monumentaal werk. Zondag 3 september debuteerde ‘De Enter Sculptuur Movement’ tijdens de presentatie van Art Utrecht op het Janskerkhof in Utrecht.

 

Volgende presentatiemomenten zullen in de loop van het project bekend worden gemaakt. Het project kan ook gevolgd worden via onze Facebookpagina en Instagram.

 

Facebook

 

Instagram

 

- Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Bijdrage Kunstinitiatieven van het Mondriaan Fonds -

http://www.dasspectrum.org/