vrijdag 25 augustus 2017 - zondag 27 augustus 2017

An Architecture of Encounters

Expositieproject Mitchel Breed en Peter van der Horst

Opening vrijdag 25 Augustus, 20:00-24:00
Open zaterdag 26 en zondag 27 Augustus, 12:00–17:00
Das Spectrum, Montalbaendreef 2, 3562 LC, Utrecht

 

Begin dit jaar nodigde Mitchel Breed zijn collega Peter van der Horst uit tot een artistiek onderzoek in het gastatelier van Das Spectrum.

 

Hun onderzoeksvraag was:

 

“How to Defy the Pressure to Perform?”

 

Dit zijn tijden waarin (over)presteren de norm is, ook in de kunstwereld. Toegeven dat je (iets) niet kunt, om wat voor reden dan ook, is voor losers. De druk om altijd maar groter, meer, beter, hoger, verder te moeten is groot. In de race rond zichtbaarheid wint vaak het spektakel en als je een periode niet zichtbaar bent, slaat de angst voor het vergeten worden toe. Deze angst maakt het moeillijk om te erkennen soms niet te kunnen. Je weet namelijk nooit welke kansen je misloopt. Maar ‘meer’ is nu eenmaal iets anders dan beter. Een goede tentoon-stelling komt niet tot stand bij de gratie van schaal en spektakel, maar ontstaat rondom de dialogen en discussies van een groep betrokken mensen. Kortom: levert het geen interessantere kunst op als de kunstenaar zichzelf juist geen druk oplegt – of láát opleggen?

 

Om deze vraag te verkennen werd ervoor gekozen om niet direct met een expositie te beginnen, maar eerst een periode de tijd te nemen elkaars werkwijze, standpunten en ideeën af te tasten. Uit dit aftasten kwamen zowel verschillen als overeenkomsten tussen de kunstenaars naar voren. Breed werkt graag als een citerende, collages makende ‘beeldenkannibaal’. Waarbij beelden van zichzelf en anderen als fragmenten van een groter geheel worden ingezet. Van der Horst hecht juist sterk aan de autonome waarde van zijn werk, meer minimalistisch, met ruimte voor associaties rondom het letter- tekensysteem an sich. Ze vinden elkaar in een gedeelde, rauwe anti-esthetische beeldtaal en in het werken met herhalingen, vertalingen en verschuivingen van (visuele) tekens. Deze expositie toont hoe beide mentaliteiten een wonderbaarlijke symbiose aangaan: een dialoog in tekensystemen.


An Architecture of Encounters is naast een resultaat ook een vertrekpunt. De intentie van de kunstenaars is om deze dialoog, door middel van reacties van andere kunstenaars, tot een groepsexpositie met ruimte voor interactie en discussie te laten groeien. Omdat Das Spectrum in oktober op de huidige locatie zal eindigen, zal een vervolg later en elders plaatsvinden – if we can.


Voor nu: welkom in de schemerzone.

----------------------------------------------------------------------------------------------

bijsluiter

 

Deze expositie wordt mede mogelijk gemaakt door de Werkbijdrage Kunstinitiatieven van het Mondriaanfonds.

 

De vraag “How to Defy the Pressure to Perform?” is geïnspireerd op de tekst “Exhaustion and Exuberance, Ways to Defy the Pressure to Perform” van Jan Verwoert, waarin de neiging in de (kunst)wereld om te presteren, tot aan of zelfs voorbij de uitputting, ter discussie wordt gesteld. Hij heeft het over de alom-tegenwoordige mentaliteit van het “I Can” en de schijnbare onmogelijkheid om een “I Can’t” te uiten. Hij pleit hiermee voor het herkaderen van een speelveld, waarin dit “I Can’t” een prominentere rol krijgt. Een “I Can’t” vanuit het perspectief van zorg dragen, in tegenstelling tot een “I Can” vanuit een voortdurend streven naar zichtbaarheid en erkenning.

 

Deze tekst is tot stand gekomen als een samenwerking tussen Mitchel Breed, Peter van der Horst en (met de bijzondere hulp van) Ingmar Heytze.

 

http://www.dasspectrum.org/