donderdag 19 januari 2017 - zondag 29 januari 2017

Puntje bij Paaltje?

Studentenexpositie - Fine Art 3

- P U N T J E B I J P A A L T J E ? -

8 kunstenaars in de dop richten zich in deze expositie op een specifiek onderzoeksgebied, namelijk de sociale structuren die we geïnternaliseerd hebben en die we dus in stand houden zonder daar ooit vragen bij te stellen.

Wij hebben de overtuiging dat het bevragen van algemeen geaccepteerde feiten een van de vrijheden van de kunstenaar is, die wij met onze ‘?’ achter de titel centraal willen stellen. We bevragen maatschappelijke systemen en zetten een vraagteken achter normen en waarden. We maken de “ feitelijke vorm” los en spiegelen onze eigen ervaring en stereotypering. De vrijheid om hier vraagtekens achter te zetten maakt ruimte om het spel van creativiteit in ons los te maken.


Bart Bruijn
Johnny Ceelen
Emma van Doorn
Jur de Vries
Mirjam Vreeswijk
Vera Reyhan
Koen Moonen
Sammie van der Spek

 

curator: Imke Ruigrok 

 

O P E N I N G 19 JANUARI 19:00 U TOT 22:00 U

(vanaf 15:00 tot 18:00 is er een performance Jonny Mehrez bij Atelier014)

 

20 T/M 29 JANUARI

O P E N VRIJDAG - ZATERDAG - ZONDAG
VAN 12:00 U TOT 18:00 U

 

ADRES : Das Spectrum, Montalbaendreef 2 UTRECHT

 http://www.dasspectrum.org/