donderdag 28 juli 2016 - zaterdag 1 juli 2016

Werkbijdrage Mondriaanfonds

2016 - 2017

Zestien kunstruimtes en kunstinitiatieven ontvangen werkbijdrage

 

Goed nieuws van het Mondriaan Fonds! Das Spectrum ontvangt een Werkbijdrage Kunstinitiatieven - flexibel te besteden aan activiteiten in 2016-2017.

 

"De gehonoreerde initiatieven kennen een risicovolle en experimentele praktijk. Ze onderscheiden zich door een onafhankelijke en wendbare houding en werkwijze, die dicht bij de kunst en kunstenaars en hun publiek staat. De kunstinitiatieven opereren veelal buiten het institutionele kader, maar maken desalniettemin een belangrijk deel uit van de professionele kunstwereld. Ze vormen met name voor kunstenaars een belangrijke schakel tussen de academie, het professionele veld en het publiek.

De initiatieven zijn in hun verscheidenheid en diverse wijze van opereren van grote waarde voor de dynamiek, de infrastructuur en spreiding van de beeldende kunst in Nederland. In de kunstinitiatieven manifesteren nieuwe ontwikkelingen zich voordat ze worden opgepikt door anderen en krijgen kunstenaars van alle leeftijden de gelegenheid te experimenteren, zich verder te ontwikkelen en hun werk (vaak voor het eerst) te tonen aan het publiek. Het zijn plekken waar vakgenoten met elkaar van gedachten wisselen over beeldende kunst, hun gedachten scherpen, hun kennis verdiepen en met elkaar een dialoog aangaan. De kracht van de initiatieven is de grote energie, vrijwillige mankracht en betrokkenheid waarmee alles wordt georganiseerd."

 

 Klik hier voor een uitgebreid verslag van de bevindingen van de adviescommissie.

 

https://www.mondriaanfonds.nl/2016/07/28/zestien-kunstruimtes-en-kunstinitiatieven-ontvangen-werkbijdrage/

http://www.dasspectrum.org/